JANTES sahip olduğu sertifikalarla her bölgede hizmetinizde,

dogalgaz1

 • RMS B / C Tip Basınç Düşürme ve Ölçüm İst. Temin ve Montajı,
 • Beton Kaide, İstasyon Topraklaması ve Tel Çit İmalatı,
 • İkinci Kademe Basınç Düşürme (PRS) Grupları,
 • Doğalgaz Ölçüm (Endüstriyel Sayaç) ve Veri İletimi,
 • PE ve Çelik Soğuk Bağlantı (Tie-inn),
 • Gazlı Hattan Branşman Alma (Hot-tap Operation),
 • PE ve Çelik, Her Türlü Basınç Sınıfına Özgü Servis Hatları,
 • Villa Siteleri ve Şehir İçi PE – Çelik Gaz Altyapıları,
 • Kazı İşleri, İnşai İşler, Dolgu ve Sondaj İşleri,
 • Endüstriyel Tesisler Dahili Doğalgaz Tesisatı,
 • Yemekhane ve Endüstriyel Mutfak Hatları,
 • Cihaz Bağlantı Hattı ve Gaz Yolu Hattı Kurulumu,
 • Gaz Alarm Sistemi ve Otomatik Kontrol Sistemleri Kurulumu,
 • Tasarım, Proje, Hesaplama ve Gaz Açımı İşlemleri,
 • LNG Temin, Depolama Tankı, Basınç Düşürme Grupları,
 • CNG Temin, Depolama Tank/Kartuşları, Basınç Düşürme Grupları,
 • LPG Temin, Depolama Tankı, Basınç Düşürme Grupları,
 • Sıvılaştırma, Isıtma ve Gazlaştırma Sistemleri,
 • Altyapı – Dahili İç Tesisatlar Yapımı ve Projelendirilmesi,
 • Tank Kaidesi, Topraklama, Tel Çit, Sprinkler ve Yangın S. Sis.

Diğer Tesisat Sistemlerimiz için Tıklayınız..